Điều tra hình sự

Giới thiệu Quy trình của VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự

Giới thiệu Quy trình của VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự

Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên của VKS các cấp

Thông tin tham khảo về mô hình tổ chức và công tác đào tạo, huấn luyện của Cảnh sát Nhật Bản

Thông tin tham khảo về mô hình tổ chức và công tác đào tạo, huấn luyện của Cảnh sát Nhật Bản

Bài viết giới thiệu về mô hình tổ chức bộ máy nói chung và công tác đào tạo, huấn luyện nói riêng của lực lượng cảnh sát Nhật

Trao đổi một số vấn đề về thực tiễn áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Trao đổi một số vấn đề về thực tiễn áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Bài viết chỉ ra một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp giữ khẩn cấp và một số biện pháp ngăn chặn có liên quan như tạm giữ, bắt người bị giữ khẩn cấp, đồng thời, đề xuất phương hướng khắc phục

Giới thiệu về Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Giới thiệu về Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnDự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đã giảm số đầu mối cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra...

Giới thiệu về Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi

Giới thiệu về Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 26 Điều quy định cụ thể về trình tự, thủ tục từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi phạm tội xâm hại người dưới 18 tuổi, các biện pháp cấp bách, báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin, mời người giám hộ...

arrow_upward