Trường Đại học An ninh nhân dân chủ động xây dựng phong phú hệ thống tài liệu dạy học

Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 07/8/2015 của Đảng ủy Đại học An ninh nhân dân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học An ninh nhân dân lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) nêu rõ: “Gắn công tác nghiên cứu khoa học với biên soạn tài liệu dạy học nhằm từng bước làm phong phú hệ thống tài liệu dạy học. Trong nhiệm kỳ phấn đấu 100% các môn học đều có giáo trình và hệ thống tài liệu dạy học theo quy địnhLập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến”. Như vậy, Trường Đại học An ninh nhân dân luôn xác định công tác biên soạn giáo trình, tài liệu là một trong những hoạt động trọng tâm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ của giảng viên.

Trong từng năm học, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho các bậc học. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệu trưởng đã phê duyệt, ban hành 688 giáo trình, tài liệu dạy học; xuất bản 437 giáo trình, tài liệu dạy học nhiều gấp 04 lần so với nhiệm kỳ trước (162 giáo trình, tài liệu dạy học). Trong đó, có 26 giáo trình; 124 đề cương bài giảng, đề cương giáo trình; 65 sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo; 138 chuyên đề bồi dưỡng chức danh lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng khối an ninh; 43 chuyên đề bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra và nhiều tài liệu dạy học khác phục vụ công tác giảng dạy, NCKH của Nhà trường. Đến nay, Nhà trường đã có tương đối đầy đủ giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ công tác đào tạo theo các hệ (chính quy; cử tuyển; liên thông; vừa làm vừa học; bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng chức danh, quy hoạch lãnh đạo; bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra viên; đào tạo cán bộ An ninh bậc đại học cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; đào tạo trình độ Thạc sĩ; Tiến sĩ).

Tin: L.H.N

arrow_upward