Nghiên cứu khoa học

Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học được xây dựng và phát triển không ngừng. Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 07/8/2015 đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên, đảm bảo 100% học viên biết nghiên cứu khoa học, biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu ngay trong quá trình học tập tại trường và có thể tiếp tục nghiên cứu sau khi ra trường” [tr.3]. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã có 1.237 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được hoàn thành với 1.510 lượt sinh viên tham gia. Các cuộc thi được tổ chức bài bản, đánh giá khách quan, chính xác, tôn vinh đúng người. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 139 công trình đạt các giải thưởng cao của Bộ Công an, Bộ Giáo dục đào tạo và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 06 công trình đạt giải thưởng tài nguyên khoa học trẻ Việt Nam (02 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích); 06 công trình đạt giải thưởng khoa học sinh viên Eureka do Thành đoàn phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (02 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải khuyến khích); 127 công trình/171 sinh viên đạt giải cấp Trường (11 giải nhất, 24 giải nhì, 38 giải ba, 54 giải khuyến khích). Nhà trường đã xác định, các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học là nơi sinh viên được rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề khoa học; phân tích, tổng hợp và trình bày báo cáo khoa học; tạo sân chơi, truyền cảm hứng và lòng say mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên qua đó phát hiện và bồi dưỡng các sinh viên có khả năng nghiên cứu để tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp tục phát triển bản thân ở các bậc học cao hơn.

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnBên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động viết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các hệ học, thẩm định các tiêu chí, điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Trong nhiệm kỳ đã có 1.535 sinh viên đã và đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong đó số khóa luận tốt nghiệp đã bảo vệ hầu hết đạt loại giỏi và xuất sắc (1.327 loại giỏi). Đặc biệt, số sinh viên hệ vừa làm vừa học, đào tạo văn bằng hai tham gia viết khóa luận tốt nghiệp ngày càng nhiều, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường, nhờ đó tính ứng dựng thực tiễn của các khóa luận tốt nghiệp ngày càng được nâng cao.

Tin: L.H.N

arrow_upward