Nghiên cứu khoa học

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học An ninh nhân dân phát huy năng lực, sở trường, khả năng chuyên môn đảm nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học

Quán triệt nghị quyết của Đảng bộ Trường và nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cấp ủy các Chi bộ cơ sở đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng số lượng các đề tài và nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề tài của cán bộ, giáo viên. Ngay từ đầu các năm học, Cấp ủy các Chi bộ đã triển khai Kế hoạch quản lý hoạt động khoa học của nhà trường; tích cực đôn đốc các đơn vị, cá nhân đăng ký, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Sự chủ động trong công tác quản lý của đơn vị đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và số lượng các công trình khoa học, mở ra nhiều cơ hội cho các cán bộ, giáo viên, nhất là các đồng chí giáo viên trẻ định hướng đăng ký nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và tham gia vào các công trình khoa học ở cấp độ quản lý cao hơn. Do vậy trong nhiệm kỳ, cán bộ, giáo viên Nhà trường đã và đang nghiên cứu 127 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở và chuyên đề lý luận (có 29 đề tài cấp bộ) nhiều gấp 02 lần nhiệm kỳ trước (57 đề tài). Trong đó, 101 đề tài đã nghiệm thu với 77 đề tài đạt loại xuất sắc (chiếm 76%).

Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tham mưu Ban Giám hiệu đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện các đề tài cấp cơ sở với kinh phí tự túc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên trong việc hoàn thành các chỉ tiêu khoa học khi bổ nhiệm các chức danh theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh việc đôn đốc, kiểm tra đề xuất giải quyết kịp thời đối với các đề tài có nguy cơ cao trễ hạn; xúc tiến nhanh việc nghiệm thu đối với các đề tài đã hoàn thành. Do vậy, đến nay không còn đề tài cấp bộ, cấp tỉnh trễ hạn.

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnNhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo định hướng chiến lược, mở rộng hoạt động hợp tác, liên kết với Công an các địa phương đăng ký thực hiện 09 đề tài khoa học với Sở Khoa học và công nghệ; tham mưu lựa chọn cán bộ, giáo viên có đủ năng lực tham gia nghiên cứu, tập trung vào các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Khánh Hòa, Quảng Trị, Bình Thuận. Đã có 07/09 đề tài đã nghiệm thu, trong đó có 06/07 đạt loại xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao đối với công tác đăng ký, tổ chức xây dựng, thẩm định và triển khai áp dụng các sáng kiến cải tiến của đội ngũ cán bộ giáo viên trong các hoạt động của Nhà trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong nhiệm kỳ chỉ có 09 sáng kiến được đăng ký thực hiện và nghiệm thu, trong đó có 08 sáng kiến nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Làm tốt công tác động viên, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là hoàn thành tổ chức nghiên cứu các đề tài được giao đúng hạn và được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về kết quả nghiên cứu.


Tin: L.H.N

arrow_upward