Đào tạo đại học

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2020


STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm ngưỡng đầu vào

01

7860100

Nghiệp vụ

an ninh

A01, C03, D01

Từ 17.75 điểm trở lên (Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 5.0 điểm trở lên)

02

7720101

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnGửi đào tạo tại Học viện Quân y

B00

Từ 22.0 Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnđiểm trở lên (Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 5.0 điểm trở lên)

* Ghi chú:Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có điều chỉnh so với quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường (theo hướng dẫn của Bộ Công an)./.

arrow_upward